Регистратура тип количка-картотека и картотека за бюро WÄLLER

Количката-картотека на WÄLLER с капацитет до 2 метра папки може лесно да се придвижва върфху колелата си до нужното място.

Сравни

Описание

Картотеката за бюро WÄLLER може да се постави навсякъде, например върху количката-картотека или доли върху бюрото.