Релси WÄLLER

Релсите WÄLLER могад да се закупят отделно и да се монтират допълнително. Също могат да се направят пригодни за всеки друг за всекидруг подходящ за целта шкаф. Не са необходими специални шкафове.

Моделите с плъзгащи се полички също могат да се снабдят с релси WÄLLER.

Сравни